Bilgisayar ve İnternet Kullanımı

Makalede kullandığım verilerin kaynağı olarak Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Avrupa Birliği İstatistik Ofisinin katkılarıyla 2004 yılında beri her sene yapılan “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi” nin sonuçlarındaki verileri yorumlayarak ülkemizdeki bilgi toplumu hakkında bilgi paylaşacağım.

Bilgisayar ve İnternet Kullanımı
Hanelerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı 2004 yılında Erkeklerin Bilgisayar Kullanımı %31.1, Kadınların ise Bilgisayar Kullanımı %16.2 dir. Hanehalkı içindeki erkeklerin kadınlara oranla daha fazla bilgisayar başında oldukları anlaşılıyor. 2015 yılını incelediğimiz zamanda ise Erkeklerin Bilgisayar Kullanımı %64, Kadınların ise Bilgisayar Kullanımı %45.6 dir. Yıllar geçtikçe teknoloji ilerledikçe bilgisayar başında geçirdiğimiz sürede zamanla artmaktadır. Teknoloji ilerlese bile bilgisayar başında en fazla vakit geçiren ise yine erkekler olmuştur.

Hanelerde Bilişim  Teknolojileri Kullanımı 2004 yılında Erkeklerin İnternet Kullanımı %25.7, Kadınların ise İnternet Kullanımı %12.1 dir. Hanehalkı içindeki erkeklerin kadınlara oranla daha fazla internette vakit harcadıkları anlaşılıyor. 2015 yılını incelediğimiz zamanda ise Erkeklerin İnternet Kullanımı %65.8, Kadınların ise İnternet Kullanımı %46.1 dir. Yıllar geçtikçe internet hızımız değiştikçe internet kullanma oranımızda da dolayısıyla artışlar olmuştur. Bu artış oranında en fazla paya sahip olan yine erkekler olmuştur.

Bunu İş Gücü durumuna göre inceleyeyim. 2004 yılında Ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlardan Erkeklerin Bilgisayar kullanım %31, Kadınların ise %43.4 dür. Ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışan kadınların bilgisayar kullanımı daha fazladır. 2015 yılında ise Erkeklerin Bilgisayar Kullanımı %65.3, Kadınların ise %74 dür. Tabi Bilgisayar Kullanma oranı zamanla artmıştır. Kadınların Erkeklerden daha fazla Bilgisayar Kullanmasında bir azalma olmamıştır.

2007 yılında İşveren Erkeklerin Bilgisayar Kullanımı %64.4, Kadınların ise %39.2 dir. 2015 yılında İşveren Erkeklerin Bilgisayar Kullanımı %82.2, Kadınların ise %88.1 dir.  2007 yılında Kendi Hesabına çalışan Erkeklerin Bilgisayar Kullanımı %39.4, Kadınların ise 10.1 dir. 2015 yılında ise Kendi Hesabına çalışan Erkeklerin Bilgisayar Kullanımı %41.4, Kadınların ise %44.6 dır.

2004 yılında İşsiz Erkeklerin Bilgisayar kullanımı %19.8, Kadınların ise %31.8 dir. 2015 yılında ise İşsiz Erkeklerin Bilgisayar Kullanımı %53.3, Kadınların ise %68.1 dir.  İşsiz Kadınların bilgisayar kullanımı erkeklerden daha fazladır.

2004 yılında Emekli Erkeklerin Bilgisayar Kullanımı %2.9, Kadınların ise %10.6 dır. 2015 yılında ise Emekli Erkeklerin Bilgisayar Kullanımı %21, Kadınların ise 31.7 dir. Emekli Kadınların bilgisayar kullanımı erkeklerden daha fazladır.

2004 yılında Eğitim/Öğretim devam eden Erkeklerin Bilgisayar Kullanımı %70.5, Kadınların ise %55 dir. 2015 yılında Eğitim/Öğretim devam eden Erkeklerin Bilgisayar Kullanımı %90.1, Kadınların ise %86.1 dir. Eğitim/Öğretimi devam eden erkeklerin bilgisayar kullanımı kadınlara oranla daha fazladır.

2004 yılında Ücretli, maaşlı veye yevmiyeli çalışanlardan Erkeklerin İnternet Kullanımı %24.4, Kadınların ise %34.8 dir. 2015 yılında ise Erkeklerin İnternet Kullanımı %74, Kadınların ise %77.5 dir. Ücretli,maaşlı veya yevmeyeli çalışan kadınların internet kullanımı erkeklerden daha fazla olduğu görülüyor.

2007 yılında İşveren Erkeklerin İnternet Kullanımı %56.4, Kadınların ise %35.5 dir. 2015 yılında İşveren Erkeklerin İnternet Kullanımı %84.6, Kadınların ise %89.8 dir. 2004 yılında işveren erkeklerin internet kullanımı kadınlardan daha fazladır. 2015 yılında ise işveren kadınların internet kullanımı erkeklerden daha fazladır.

2004 yılında İşsiz Erkeklerin İnternet Kullanımı %18., Kadınların ise %27.1 dir. 2015 yılında ise İşsiz Erkeklerin İnternet Kullanımı%59.8, Kadınların ise %77.1 dir. İşsiz olan Kadınlar internet başında erkeklerden daha fazla zaman geçirmektedir.

2004 yılında Eğitim/Öğretim devam eden Erkeklerin İnternet Kullanımı %60.3, Kadınların ise %43 dür. 2015 yılında Eğitim/Öğretim devam eden Erkeklerin İnternet Kullanımı %91.3, Kadınların ise %87.4 dür. Eğitim/Öğretim devam eden erkeklerin internet kullanım oranı kadınlardan daha fazladır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir