Bilgisayar ve İnternet Kullanımı

Makalede kullandığımız verilerin kaynağı olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin katkılarıyla, 2004 yılından beri her sene yapılan “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Anketi”nin verilerini yorumlayarak ülkemizdeki bilgisayar ve internet kullanımı ve bilgi toplumu hakkında konuşacağız.

Bilgisayar Ve İnternet Kullanımı

“Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı” anketinin verilerine göre, 2004 yılında erkeklerin bilgisayar kullanımı %31.1, kadınların bilgisayar kullanımı %16.2’dir. Bu verilere dayanarak hanehalkı içindeki erkeklerin kadınlara oranla daha fazla bilgisayar başında oldukları anlaşılmıştır. Anketin 2015 yılı verilerine baktığımızda ise erkeklerin bilgisayar kullanımı %64 iken kadınlarda bu oran %45.6’ya ulaşmıştır. Bu da bize, yıllar geçip teknoloji ilerledikçe bilgisayar başında geçirilen sürenin arttığını göstermiştir. Aynı şekilde anketin diğer sonuçlarına göre, 2004 yılında internet kullanımı erkeklerde %25.7 ve kadınlarda %12.1’dir. Burada hanehalkı içinde bulunan erkeklerin kadınlara oranla internette daha fazla vakit harcadıkları görülmüştür. Yine aynı anketin 2015 yılına geldiğimizde, internet kullanımı erkeklerde %65.8’e çıkarken kadınlarda bu oran %46.1’e ulaşmıştır.

Yukarıdaki verileri ve ortaya çıkan sonuçları, iş gücü durumuna göre incelersek:

  • 2004 yılında ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışan erkeklerde bilgisayar kullanımı %31 iken, kadınlarda %43.4’tür. Bu oranlar 2015 yılında erkeklerde %65.3’e çıkarken, kadınlarda %74 olmuştur. Bilgisayar kullanma eğilimi zamanla artmasına rağmen en fazla kullanma oranı yine kadınların olmuştur.
  • 2007 yılında işveren erkeklerin bilgisayar kullanımı %64.4, kadınlarınki %39.2 iken; 2015 yılında işveren erkeklerin bilgisayar kullanımı %82.2, kadınların ise %88.1’dir. Yine aynı şekilde, 2007 yılında kendi hesabına çalışan erkeklerin bilgisayar kullanımı %39.4, kadınlarınki 10.1 oranındayken; 2015 yılında ise kendi hesabına çalışan erkeklerin bilgisayar kullanımı %41.4, kadınların ise %44.6’dır.
  • 2004 yılında işsiz erkeklerin bilgisayar kullanımı %19.8 olurken, kadınlarda bu oran %31.8’dir. 2015 yılında ise işsiz erkeklerin bilgisayar kullanımı %53.3, kadınların ise %68.1’dir. Bu bilgilere göre, işsiz kadınların bilgisayar kullanımı erkeklere oranla daha fazladır.
  • 2004 yılında emekli erkeklerin bilgisayar kullanım oranı %2.9, kadınların ise %10.6’dır. 2015 yılında ise bu oranlar emekli erkeklerde %21 iken kadınlarda ise 31.7’dir. Bu sonuçlarla, emekli kadınların bilgisayar kullanımında emekli erkeklerden daha fazla aktif oldukları ortaya konmuştur.

İstatistiklerde iş gücünün yanı sıra eğitimin de etkisi görülüyor.

  • 2004 yılında eğitim ve öğretime devam eden erkeklerin bilgisayar kullanımı %70.5, kadınların ise %55’dir. 2015 yılına geldiğimizde, eğitim ve öğretime devam eden erkeklerin bilgisayar kullanımı %90.1’e çıkarken, kadınlarda bu oran %86.1’e yükselmiştir. Eğitim ve öğretime devam eden erkeklerin bilgisayar kullanımı kadınlara göre çok daha fazla olmuştur.
  • 2004 yılında ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışan erkeklerin internet kullanımı %24.4, kadınların ise %34.8’dir. 2015 yılında ise erkeklerin internet kullanımı %74, kadınların ise %77.5’dir. Burada ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışan kadınların internet kullanımlarının erkeklerden daha fazla olduğu görülüyor.
  • 2007 yılında işveren erkeklerde internet kullanımı %56.4 oranındayken kadınlarda ise %35.5’dir. 2015 yılında işveren erkeklerin internet kullanımı %84.6’ya yükselirken bu oran kadınlarda %89.82’e ulaşmıştır. 2004 yılında işveren erkeklerin internet kullanımı kadınlardan daha fazlayken, 2015 yılında işveren kadınların internet kullanımı erkeklerden daha fazladır.
  • 2004 yılında işsiz erkeklerin internet kullanımı %18, kadınların ise %27.1’dir. 2015 yılında ise işsiz erkeklerin internet kullanımı %59.8, kadınların ise %77.1’dir. İşsiz olan kadınlar, internet başında erkeklerden daha fazla zaman geçirmişlerdir.
  • 2004 yılında Eğitim ve öğretime devam eden erkeklerin internet kullanımı %60.3, kadınların ise %43’tür. 2015 yılına geldiğimizde, eğitim ve öğretime devam eden erkeklerde internet kullanım oranı %91.3’e ulaşırken, kadınlarda %87.4’e çıkmıştır. Buradan eğitim ve öğretime devam eden erkeklerin internet kullanım oranının kadınlardan daha fazla olduğu görülmüştür

Related posts