Ürün Geliştirme Süreçlerinde Sürdürülebilir Başarı Faktörleri

Bir fikrin belirli bir ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkışından itibaren başlayıp, müşteriye sunulan bir değere dönüştürülmesi sürecindeki tüm aşamalar ürün geliştirmenin bir parçasıdır. Günümüzde işletmeler büyümek, kâr elde etmek, piyasadaki pazar payını artırmak ve rakipleriyle olan rekabette geride kalmamak amacıyla, sundukları bu ürün ya da hizmetleri sürekli geliştirmek durumundadır.

Ürün geliştirmede amaçlanan hedefler, her işletmenin vizyonuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. 

 

Ürün Geliştirmede Amaçlanan Temel Hedefler 

  • Yeni bir ürün yaratılması ya da var olan bir ürünün tüm potansiyelinin ve yaratacağı değerlerin keşfedilmesi, 
  • Son kullanıcıya daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla mevcut üründe gerçekleştirilen iyileştirmeler,
  • Yeni bir ürünün sürekli iyileştirilmesi ya da son kullanıcıların taleplerini karşılamak adına mevcut bir ürünün geliştirilmesi,
  • Mevcut bir ürünün kişisel veya ticari kullanımı için özelliklerini yükseltmek, başta tanımlanan hedefi genişletmek, 

gibi farklı amaçlar ile işletmeler; ürün geliştirme sürecinde değerli zaman, sermaye ve kaynak yatırımlarındaki risklerden ötürü doğru planlama ile hareket etmelidir. Farklı sektörlerde yer alan işletmeler için ürün kavramı değişkenlik gösterse de, ürün geliştirme süreçlerinde her zaman belli standartlar bulunmaktadır. 

 

Ürüne İlişkin Başarı Faktörleri 

Geliştirme aşamasından önce, bir hizmet veya ürünün başarılı olmasına ilişkin önemli kriterlerden biri, özgün ve sıradan olmayan bir fikirden doğmasıdır. İşletmelerin rakiplerinden farklı olmalarını sağlayacak ve bu yenilik içeren ürünler üzerinden yaratacakları değeri, pazarda doğru konumlandırabilmeleri çok önemlidir. Bununla birlikte müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarının iyi bir şekilde saptanması, sunulan hizmetin/ürünün fonksiyonlarının ve sınırlarının belirlenmesinde büyük öneme sahiptir.

 

İyi bir ürün gelişimi, yeni iş fırsatları yaratarak beraberinde verimlilik ve kârlılığı getirir. Süreçlerin doğru şekilde yönetilmesi ve geliştirilmesi müşteri memnuniyetinde artışı sağladığı gibi ürünün, müşterideki marka imajıyla uyumlu olmasını pozitif yönde etkiler.

 

Günümüzde hızla gelişen ve yaygınlaşan teknolojiyle beraber, işgücünün coğrafya bağımsız çalışabilmesi, bilginin yayılmasının ve erişiminin kolaylaşması gibi faktörlerden kaynaklı olarak orta ve küçük ölçekteki işletmelerin her sektörde hem nicelik hem de nitelik olarak üstel artışlar göstermesi işletmeler arası rekabeti çok dinamik bir hale getirdi. 

 

Günümüzde, özgün bir fikir ve başarılı bir geliştirme süreci sonrası bir ürün/hizmet çıkarabilmek, sürdürülebilir bir başarı için tek başına yeterli olmuyor. Başarılı ürünlerin bile bu dinamik rekabet içerisinde sürekli avantajlı konumda kalabilmesi için ana faktör, onlarca alternatif içerisinde talepkâr olan müşterilerinin sürekli gelişen ve değişen isteklerine cevap verebilecek dinamik geliştirme, güncelleme süreçlerine sahip olmasından geçiyor. Ayrıca satış sonrası müşteri memnuniyetini yönetecek süreçlerde de ciddi yatırımlar yapmak, rekabette avantaj sağlayabilmek için, en az ürün geliştirme süreçleri kadar önemli bir anahtar etken durumunda.   

 

Şirkete İlişkin Başarı Faktörleri 

Her şeyden önce ürün piyasaya sunulmadan hedeflenen pazarın doğru ve detaylı bir şekilde analiz edilmesi gerekiyor. Pazara giriş zamanının planlanması ve uygulanması noktasında alınacak kararların; bilimsel yöntemlere dayalı, araştırma odaklı ve dinamik olması oldukça önemli. Bunun yanı sıra maliyetlerin doğru tahmin edilmesi ve finansal olanakların yeterliliği, bir işletmenin sürekliliğinde en büyük paya sahip anahtar faktörler.

 

Ar-Ge, mühendislik, üretim, satın alma, pazarlama, finans ve ilgili tüm birim çalışanlarının uyumlu çalışması ve güçlü bir üretim altyapısının varlığı, ürün geliştirme sürecinde başarı yakalanmasını sağlayarak her ölçekten firmanın büyümesinde büyük rol oynamakta.

 

Şirketler finansman, insan kaynağı ve uzmanlık gibi sınırlı kaynaklarını bu dinamik rekabet içerisinde stratejik şekilde kullanmaları, sürdürülebilir bir başarı yakalamak için çok önemli. İşletmenin uzmanlık alanı dışında kalan ama bu rekabetçi ortamda müşterilerine sunmak veya içeride kullanmak zorunda olduğu ihtiyaç yada hizmetleri dışarıdan temin etmesi çoğu senaryoda bu ihtiyaçları içeride çözmekten çok daha verimli ve düşük maliyetli oluyor. 

 

ServisSoft olarak bizler de; müşterileri son kullanıcılar olan iş ortağı işletmelere sunduğumuz müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik çözümler ve iş geliştirme ve yönetim süreçlerini verimli kılarak rekabette avantaj sağlayabilecekleri yenilikçi otomasyon çözümlerimizle, her ölçekten 50’den fazla firmaya sürdürülebilir başarı elde edebilmeleri ve çağımızın yarattığı dinamik rekabette başarılı olabilmeleri için çalışıyoruz. 

 

Bir girişim olarak halihazırda sunduğumuz hizmetleri sürekli güncel tutmaya yönelik Ar-Ge odaklı insan kaynağı yatırımlarımızla, sürekli değişkenlik gösteren sektörel ihtiyaçlara cevap verebilen bir yapıda ürün ve servisler üretmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda yılın ikinci yarısında ServisSoft olarak, iş süreçleri yönetimi alanında güncellemeleri tamamlanmış endüstri 4.0 ürünlerimizi yayına alacağız. Ayrıca gelecekteki standardı belirleyecek endüstri 5.0’a yani “toplum odaklı insansız teknolojiler”e hazır yeni otonom süreç yönetimi ürünlerimizin ilk versiyonlarını da duyurmayı planlıyoruz.

 

Sürekli değişen parametreleriyle dinamik rekabet ortamında sürdürülebilir bir başarı yakalayabilmeniz için ServisSoft danışmanlık ve yazılım ürünleriyle her zaman yanınızda. 

 

 

ServisSoft

 

Buraya tıklayarak Ücretsiz Demo Talebinde bulunup Teknik Servis Takip ve Destek yazılımımızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Sosyal Medya’da bizi takip ederek her türlü gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

 

Facebook : https://www.facebook.com/servisyazilimi/

Twitter : https://twitter.com/servissoftapp

Instagram : https://www.instagram.com/servissoft/

LinkedIn : https://tr.linkedin.com/company/servissoft—online-servis-yazılımı