23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK

ve

ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN!

 23 Nisan, Türklerin Çocuk Bayramı ‘dır. Bu güne değin yapılan kutlamalar göstermiştir ki, bu bayramın ortaya çıkışı ve tarihçesinde yanlışlıklar yapılmaktadır. Aslında, bu günün bayram oluşunda 23 Nisan (1920), Millî Hakimiyet ve Çocuk Bayramı kavramlarının ayrı ayrı yeri vardır. Çocuk Bayramı resmi bayram anlayışının dışında gelişmiştir. İlk defa, 23 Nisan J927’de Himaye-i Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu) ‘nin kutlaması ile başlamıştır. Bunun doğuşunda Cemiyete gelir temin etme fikri vardır. 1927-1981 yılları arasında kanunla belirlenmiş bir adı olmaksızın kutlanmıştır. Resmi adı 1981 ‘de çıkarılan bir kanunla “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmuştur. 23 Nisan 1979’dan sonra uluslararası bir hüvviyet kazanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi ‘nin ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ‘nun çabaları ile 23 Nisan, Dünya çocuklarının günü olma yolundadır.

**

“23 Nisan”, bugün sadece Türk çocuklarının bayramı olmaktan çıkmış, dünya çocuklarının da önemli bir günü haline gelmiştir. Maalesef, son yıllarda yapılan kutlamalar da göstermektedir ki; “23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı” konusunda eksik bilgilenme bulunduğu gibi, yanlış tarihlendirmeler de yapılmaktadır. Türk siyasî ve demokrasi tarihimizde önemli bir yeri bulunan ve Türk çocuklarının sesini dünya literatürüne kabul ettiren böyle bir gün hakkında bu güne kadar geniş bir araştırma yapılarak, duyurulamamış olması bir eksikliktir. Bu bayramın tarihçesinin iyi anlaşılabilmesi için, ismindeki “23 Nisan”, “Millî Hakimiyet” ve “Çocuk Bayramı” tabirlerinin açıklanması gerekir. “23 Nisan (1920)” Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin Ankara’da açıldığı gündür. 192Tde çıkarılan ” 23 Nisan’in Millî bayram addine dair kanım” ile Türkiye’nin ilk millî bay raim olmuştur. Kanun,”7ZÎ.MM ‘nin ilk yevm-i küşadı olan 23 Nisan günü millî bayramdır”. hükmünü taşımaktadır. Kanunun muhtevasından da anlaşılacağı gibi, her ne kadar Meclis bu ilkeye müstenit ise de; çıkarılan kanunda millî hakimiyet ibaresi yer almamıştır. Nitekim bu daha sonra saltanatın kaldırılışı ile alakalandırılacaktır. 1 Kasım 1922’de saltanat kaldırılınca. “1 Kasım”. “Millî Hakimiyet Bayramı” olarak kabul edilecektir. 1 Kasım, “Hakimiyet-i Milliye Bayramı” olmasına rağmen bu tarihten sonra Meclisin açılış tarihi olan 23 Nisan, Millî Hakimiyet Bayramı adını almıştır.”

Tüm çocuklarımızın ve AZİZ TÜRK MİLLETİNİN 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun!

-ServisSoft

Buraya tıklayarak Ücretsiz Demo Talebinde bulunup Teknik Servis Takip ve Destek yazılımımızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Sosyal Medya’da bizi takip ederek her türlü gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

 

Facebook : https://www.facebook.com/servisyazilimi/

Twitter : https://twitter.com/servissoftapp

Instagram : https://www.instagram.com/servissoft/

LinkedIn : https://tr.linkedin.com/company/servissoft—online-servis-yazılımı