ENDÜSTRİ 4.0 SONRASI, TOPLUM 5.0 FELSEFESİ

Yaşadığımız çağın sürekli bir değişim ve dönüşüm içinde olduğu ve teknolojik gelişmelerin toplumsal hayatta giderek etkisini artırması ile birlikte, her yeni günde farklı kavramlarla tanışıyoruz. Bizler henüz Endüstri 4.0 kavramını anlamaya çalışırken teknolojik gelişmeler olağan dışı bir hızla ivme kazanıyor. Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından ortaya atılan Society 5.0 yani Toplum 5.0 felsefesinden bahsetmeden önce gelin birlikte endüstri devrimlerini kısaca hatırlayalım.

Endüstri 4.0 kavramının ortaya atılıp uygulanmaya başlaması üzerinden henüz 10 yıl bile geçmemişken ve Endüstri 5.0 felsefesiyle planlanan hedefleri daha iyi kavramak adına öncelikle endüstri devrimlerinin kronolojik sırasına bakmamız gerekiyor.

 

Endüstriyel Devrimler

1700’lerde buharlı makinelerin keşfi ile uluslararası ticaret gemilerinin, trenlerin ve araba motorlarının insan yaşamına girdiği dönem Endüstri 1.0 olarak adlandırılmaktadır. Endüstri 1.0’da gerçekleşen teknolojik süreçle birlikte temel makine mantığı ortaya çıkmıştır. 

1800’lerde üretimin hız kazanması ihtiyacından yola çıkılarak ve elektriğin keşfi ile birlikte seri üretim ortaya çıkarak Endüstri 2.0’a geçilmiştir. Gelmiş geçmiş en çok satan 3. otomobil olan Ford Model T, Henry Ford’un Ford Motor Şirketi tarafından 1908-1927 arasında seri üretimle dünyaya sunulmuştur. Endüstri 2.0 öncesinde ihtiyaca yönelik üretim yapılırken seri üretimle birlikte günümüz tüketim toplumunun temelleri atılarak Sanayi Devrimi bambaşka bir noktaya ilerlemiştir.

1980’lerde dijital ve elektronik cihazların hayatımıza girmesiyle başlayarak bilgisayar çağına girilen bu dönem ise Endüstri 3.0’dır. Endüstri 2.0’da temelleri atılan seri üretim anlayışı ile gelinen noktada hedeflenen; üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesi, otomasyon sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi olmuştur. Bilgisayar kontrollü üretim ile daha hassas, verimli ve iyi standartlarda üretimler gerçekleşmiş ve PLC Sistemi bu dönemde ortaya çıkmıştır. 

PLC sayesinde donanımsal olarak bağlı kontrol panelleri yazılım ile yer değiştiriyor, böylelikle de üretimdeki program değişikliklerinde gerekli düzenlemeler hızlıca yapılabiliyordu. Temelde yarı iletkenlerin ve bilgisayarların devreye girmesi ile üretim hızının daha da arttığını söyleyebiliriz.

Önceki yazılarımızda da sıkça bahsettiğimiz Endüstri 4.0 dönemi, siber-fiziksel sistemlerin devreye girmesiyle birlikte 2010’lu yıllarda başlamıştır. Dördüncü endüstri devrimi ile akıllı ve bağlantılı makine ve sistemler hayatımızı çevrelerken günümüzde artık teknolojiler iç içe geçmiş durumdadır. Yatay dikey entegrasyon, nesnelerin interneti(IoT), öğrenen robotlar, büyük veri ve analitiği, bulut bilişim, artırılmış gerçeklik ve siber güvenlik gibi daha pek çok yeni tanımla birlikte teknolojik gelişmelerin ilerleyişi sıradışı bir boyuta ulaşmıştır.

 

Toplum 5.0

Almanya’nın öncülüğünü yaptığı Endüstri 4.0’ın avantajları ve dezavantajları tartışılırken robotik ve dijital teknoloji gibi yüksek teknoloji sistemlerinin kullanıldığı Japonya, Endüstri 4.0 ile birlikte anılmıyor. 

Toplum 5.0 kavramının dünya çapında bilinirlik kazanması, Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2017 fuarında Japonya başbakanı Shinzo Abe tarafından duyurulması ile gerçekleşti. Shinzo Abe, Toplum 5.0 felsefesini “Teknoloji, toplumlar tarafından bir tehdit olarak değil, bir yardımcı olarak algılanmalı” görüşüyle temellendirdiklerine dikkat çekerek, “teknolojik gücü yönetecek akıllı toplum” felsefesini ortaya koyuyor. 

Japonya’da Toplum 5.0 felsefesi ile uygulanması hedeflenenlerden bazıları şunlar:

  • Yaşlanan dünya nüfusuna karşı çözümler geliştirmek
  • Sanal dünya ile gerçek dünyanın beraber işler hale getirilmesi
  • Nesnelerin internetinden toplumun çıkarları gözetilerek faydalanılması
  • Çevre kirliliği ve doğal afetler için çözüm yolları üretilmesi

Shinzo Abe, Toplum 5.0’ı dijitalleşmenin ve robotların etkisini ekonomik, etik ve sosyolojik açıdan değerlendirerek insan-makine/robot ilişkisinin en verimli şekilde sağlanmasını öneriyor. 

Günümüz insanının yapay zekâyla olan ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda, makineler ve robotlar pek çok alanda işlerimizi kolaylaştırırken düşünce şeklimizi ve iletişim tarzımızı da dönüştürüyor. Yaşanan gelişmelerin hızına ayak uydurabilmek ve daha iyi bir gelecek fikriyle ortaya çıkan Toplum 5.0 felsefesi ilerleyen yıllarda daha pek çok kez tartışılacak gibi gözüküyor.

 

ServisSoft

Buraya tıklayarak Ücretsiz Demo Talebinde bulunup Teknik Servis Takip ve Destek yazılımımızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Sosyal Medya’da bizi takip ederek her türlü gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

 

Facebook : https://www.facebook.com/servisyazilimi/

Twitter : https://twitter.com/servissoftapp

Instagram : https://www.instagram.com/servissoft/

LinkedIn : https://tr.linkedin.com/company/servissoft—online-servis-yazılımı