COVİD-19 DÖNEMİNDE KRİZ YÖNETİMİ

Yoğun bir şekilde dünya gündemini meşgul eden Covid-19 salgını, yarattığı sosyal ve ekonomik değişimlerle birlikte dünya tarihinde büyük etkiler oluşturmaya devam ediyor. Yaşanan küresel sağlık krizini önlemek ve bu dönemi en az zararla atlatmak adına devletler, yapılan yeni düzenlemeler ile vatandaşlarının sağlığını korumaya çalışıyor. Salgının tüm dünyaya yayılmasından ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesinden sonra vatandaşların temel amacı hayatta kalmak hâline geldi.

Bununla birlikte pandemi küresel ölçüde ciddi bir ekonomik belirsizlik yarattı ve dünya ekonomisini durma noktasına getirdi. Her ölçekten firmanın etkilendiği bu kriz sürecinde işletmeler kendi içinde aldığı önlemler ve yeni çalışma düzeni içerisinde bu sürece uyum sağlamak durumunda kaldı. 

İş sürekliliğinin sağlanması noktasında şirketler kriz yönetimi konusunda büyük bir sınav veriyor. Kriz yönetimi bağlamında alınan aksiyonlar Covid-19 salgını sonrasında da aynı zamanda kuruluşların diğer kriz durumlarında nasıl davranacaklarını yansıtıyor. Bu yazıda kriz yönetiminden ve pandemi sürecinde önerilen aksiyonlardan bahsedeceğiz. 

 

Kriz Yönetimi

Krizler, kişi ve kuruluşların yaşamlarında karşılaşılabilecek kaotik durumlardır ve karmaşaya sebep olurlar. Krizi engellemeye yönelik tek bir yöntem bulunmadığı gibi söz konusu olan kriz Covid-19 gibi önceden tahmin edilemeyen doğal bir felaket olduğunda uzun vadede sonuçlarını görmek imkânsızdır.

İşletmelerin içinde bulunduğu kriz dönemlerinde iş sürekliliğini korumak ve kriz dönemlerini en az zararla atlatmak adına detaylı bir kriz yönetimi yaklaşımına sahip olması son derece önemlidir. Sektör ve işletmenin özelinde ortaya çıkması muhtemel olumsuz senaryoların hazırlanması, kriz simülasyonu çalışmalarının yapılması ve buna yönelik müdahale ve değerlendirmelerin planlanması bu dönemde dikkate alınması gereken konuların en başında geliyor.

Ayrıca işletmelerin kriz yönetimi noktasındaki planlamalarını güncellemesi ve halihazırda bulunan organizasyon/takım yapısını, iletişim mekanizmalarını, tehdit/etki analizlerini, süreçlerini ve kurtarma yöntemlerini tekrar gözden geçirmeleri gerekiyor.

 

Pandemi Sürecinde İşletmeler İçin Önerilen Aksiyonlar

Öncelikle şirketler için çalışanlarının sağlığını korumak ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak, iş sürekliliğinin kesintiye uğramaması ve operasyonların olağan akışında sürdürülebilmesini sağladığı gibi, kuruluşların çalışanlarına karşı taşıması gereken en büyük sorumluluk olarak karşımıza çıkıyor.

Covid-19 salgınıyla birlikte evden çalışma uygulamalarına geçiş yapılan günümüzde alternatif çalışma biçimlerinin geliştirilmesi ve şirket içi iletişimin verimli bir şekilde yürütülmesi gerekmekte. Bu sebeple iletişimin açık, hızlı ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi, pandemi sürecinde işletmelerin özen göstermesi gereken hususlardan bir diğeridir. 

Salgın döneminde işletmeler için önerilen aksiyon planlarından biri de krizin bütçeler ve iş planları üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Krizin uzun vadeli finansal etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan finansal planlamaların yeniden şekillendirilerek zorunlu olmayan giderlerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Yatırımcı yada hükümetten kredi desteği alınması, borçların yeniden yapılandırılması ve gerekli durumlarda sermaye artırımına gidilmesi gibi kararların alınması ve buna yönelik risklerin tespit edilmesi son derece önemlidir.

 

Son olarak işletmelerin pandemide yaşanması muhtemel hukuki güçlükler gibi beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olması ve buna yönelik önleyici aksiyonları alması gerekmektedir. İşletmelerin, olağan iş seyrinde karşılarına çıkabilecek hukuki engellere karşı hazırlıklı olması, Covid-19 gibi öngörülemeyen krizlerin farklı boyutlarında yaşanacak sorunların etkisini azaltmaya yardımcı olacaktır.

 

 

ServisSoft

Buraya tıklayarak Ücretsiz Demo Talebinde bulunup Teknik Servis Takip ve Destek yazılımımızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Sosyal Medya’da bizi takip ederek her türlü gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

 

Facebook : https://www.facebook.com/servisyazilimi/

Twitter : https://twitter.com/servissoftapp

Instagram : https://www.instagram.com/servissoft/

LinkedIn : https://tr.linkedin.com/company/servissoft—online-servis-yazılımı