KOSGEB KOBİGEL ile ServisSoft’u Ücretsiz Kullanabilirsiniz

page1image6917584

ANAHTAR TESLİM KOBİGEL

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanmaları halinde üretim hızlarını, etkinliklerini ve verimliliklerini iyileştirmektedir.

Bu durumun farkında olan KOSGEB ise imalat sanayi sektöründeki dönüşümlerini hızlandırmak ve destek olmak için KOSGEB KOBİGEL 2021-02 çağrısını açtı. Bu noktada amaç ise KOBİ’lerin dijitalleştirme maliyetlerini düşürmektir. Ek olarak verilen personel desteğiyle de donanım ve yazılım maliyetleri sıfıra indirgenebilmektedir.

ServisSoft, akıllı çözümler sunan bulut tabanlı saha(personel&operasyon) ve varlık(cihaz) yönetim platformudur. Kestirimci bakım ve teknik servis yönetimi hizmetlerini tek bir platformda sunarak hizmet ve üretim süreçlerinin kesintiye uğramasını önler, saha ve varlık yönetiminde verimlilik artışı sağlar. Hali hazırda 13 ayrı sektörden müşterilerimiz ServisSoft sistemlerinde oluşturduğu aylık 120.000’den fazla iş emriyle süreçlerini uçtan uca dijital platformlardan yönetmektedir.

ServisSoft firmaların KOSGEB süreçlerinde herhangi bir zorlukla karşılaşmaması ve vakit kaybını önlemek adına KOSGEB projelerinin yazılması, yürütülmesi, ilgili donanımların ve yazılımların kurulması süreçlerinin tamamını yürütmektedir. ServisSoft tüm süreci yürütürken, firmalar devlet destekleri ile tamamen ücretsiz ya da düşük maliyetlerle dijitalleşmektedir.

Özetle; KOSGEB proje sürecini ve dijital dönüşümü bize bırakın, devlet desteği ile dijitalleşerek büyüme sağlayın.

DESTEK DETAYLARI

Başvuru Şartları

  • 2019 ve 2020 yılları KOBİ Beyannamesindeki net satış hasılatının herhangi birinin 500.000 TL ve üzerinde olması gerekmektedir.
  • 21 Sektörden İmalat firmaları (Nace Kodları: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)

Başvuru Tarihi: 7 Nisan – 17 Mayıs

Proje Süresi: 8 ay, 12 ay, 16 ay, 20 ay ya da 24 ay olabilir.

Destekler: 300.000 ₺ geri ödemesiz, 700.000 ₺ geri ödemeli (faizsiz, komisyonsuz kredi)

Destek Oranı: Personel – %100, Personel dışındaki giderler için %60 (Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %30’u geri ödemesiz destek ve %70’i geri ödemeli destek olarak ödenir. Ürün yerli malı belgesine sahipse destek oranı %15 artmaktadır.)

 

DESTEK KAPSAMI

Personel: 2’si mevcut kalanı yeni personel olmak üzere 90.000 ₺ – geri ödemesiz

Makine-Teçhizat-Donanım: 600.000 ₺’ye kadar – geri ödemeli ve geri ödemesiz

Yazılım Lisans ve Danışmanlık Giderleri: 300.000 ₺’ye kadar – geri ödemeli ve geri ödemesiz

Hizmet Alım Giderleri: 200.000 ₺’ye kadar – geri ödemeli ve geri ödemesiz

Geri Ödemeli Destekler: Geri ödemeler, proje bitişinden 12 ay sonra başlamak üzere dörder aylık dönemde altı eşit taksitte yapılır, faiz veya komisyon alınmaz.

 

Proje Konuları

  • Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi
  • Nesnelerin İnterneti
  • Akıllı Sensör Teknolojileri
  • Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
  • Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri

 

ServisSoft Proje Konu Örnekleri

  • Cihazların Uzaktan İzlenmesi ve Kontrolü
  • Dijital İkiz Projeleri
  • Kestirimci Bakım (Yapay Zekâ ile Cihazlarda Arıza Öngörüsü)
  • Cihaz ve Personel Yönetiminin Web ve Mobil Ekranlar Aracılığıyla Dijital Platformlardan Yönetilmesi
  • Bakım-Onarım Süreçlerinin Uçtan Uca Dijital Olarak Yönetilmesi

Proje Amaçları

   • Üretim Proseslerinin İzlenmesi ve Kontrolü
   • Dijital Platformlar ile Bakım Yönetimi
   • Hata ve Arıza Önleme
   • Kalite Kontrol
   • Planlama
   • Stok Takip
   • Tedarik
   • Yönetim ve Karar Destek
   • Lojistik
   • Enerji Kullanımı ve Verimliliği

  Başvuru Yapabilecek Nace Kodları ve Faaliyet Alanları10 Gıda Ürünleri İmalatı

    • 11 İçecek İmalatı
    • 12 Tütün Ürünleri İmalatı
    • 13 Tekstil Ürünleri İmalatı
    • 14 Giyim Eşyaları İmalatı
    • 15 Deri ve İlgili Ürünler İmalatı
    • 16 Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı (Mobilya Hariç); Saz, Saman Ve Benzeri Malzemelerden Örülerek Yapılan Eşyaların İmalatı
    • 17 Kağıt Ve Kağıt Ürünleri İmalatı
    • 18 Kayıtlı Medyanın Basılması ve Çoğaltılması
    • 19 Kok Kömürü ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 20 Kimyasal Ürünleri İmalatı
    • 21 Eczacılık ve Eczacılıkla İlişkili Malzeme İmalatı
    • 22 Kauçuk ve Plastik Ürünler İmalatı
    • 23 Metalik Olmayan Ürünler İmalatı
    • 24 Ana Metal Sanayi
    • 25 Fabrika Metal Ürünleri (Makine, Teçhizat)
    • 26 Bilgisayar, Elektronik ve Optik Ürünleri
    • 27 Elektrikli Teçhizat İmalatı
    • 28 Makine ve Ekipman İmalatı
    • 29 Motorlu Kara Taşıtı ve Römork İm.
    • 30 Diğer Ulaşım Araçları İmalatı
    • 31 Mobilya İmalatı
    • 32 Diğer İmalatlar
    • 33 Makine ve Ekipman Kurulumu ve Onarımı

ServisSoft A.Ş.
İstanbul Ofis : Harbiye Çayırı Sok. No:44 Şişli / İstanbul
Ar&Ge Ofis : NKÜ TeknoPark Çorlu / Tekirdağ
İletişim : www.servissoft.net / info@servissoft.net / +90 850 304 42 20